Przysięga "Dojo Kun" i egzamin Karate Shotokan

17 grudnia w naszym klubie odbyła się uroczysta przysięga - "Dojo Kun", którą złożyli wszyscy trenujący. Przysięgę poprzedził pokaz w wykonaniu przebranego w zbroję samuraja pana Roberta Maja - mistrza aikido. Następnie odbył się egzamin na stopnie uczniowskie w którym uczestniczyło 33 studentów Karate Shotokan. Egzamin przeprowadził sensei Adam Bandurski wspierany przez komisję egzaminacyjną w składzie : Marek Poskrop 2 dan, Jacek Smól 2 dan, Mateusz Lewandowski 1 dan i Maciej Zieliński 1 dan.

Wszyscy uczestnicy egzaminu wykazali wspaniałego ducha karate i sporo kondycji fizycznej, zdając pomyślnie na wyższe stopnie.