Egzaminy

Wymagania egzaminacyjne PZK

 

Dzieci do lat 14

Wymagania egzaminacyjne dla dzieci (do 14 lat)
POLSKI ZWIĄZEK KARATE
Komisja Shotokan
Uwagi:
W Kihon, ostatnia technika wykonywana jest z Kiai (okrzyk), chyba, że egzaminator postanowi inaczej.
W Kihon, wszystkie techniki powtarzamy 5 razy, chyba, że egzaminator postanowi inaczej.
W Kihon, wszystkie kombinacje robimy w pozycji Zenkutsu Dachi, chyba, że jest inaczej podane lub egzaminator poda inaczej.
W Gohon Kumite, należy zapowiedzieć głośno poziom ataku (Gedan, Chudan lub Jodan) i technikę (Zuki, Geri).
W Gohon Kumite zdający, rozpoczynają i kończą sami całość wszystkich kombinacji.
Jeśli jest podane tylko: Gohon Kumite, wówczas egzaminator decyduje o tym, jakie techniki należy wykonać.
Stopnie nadawane dzieciom do lat 14.

9.I Kyu biały pas z jednym czarnym paskiem
9.II Kyu biały pas z dwoma czarnymi paskami
9.III Kyu biały pas z trzema czarnymi paskami
8.I Kyu żółty pas z jednym czarnym paskiem
8.II Kyu żółty pas z dwoma czarnymi paskami
8.III Kyu żółty pas z trzema czarnymi paskami
7.I Kyu pomarańczowy pas z jednym czarnym paskiem
7.II Kyu pomarańczowy pas z dwoma czarnymi paskami
7.III Kyu pomarańczowy pas z trzema czarnymi paskami
6.I Kyu zielony pas z jednym czarnym paskiem
6.II Kyu zielony pas z dwoma czarnymi paskami
6.III Kyu zielony pas z trzema czarnymi paskami 
5.I Kyu niebieski pas z jednym czarnym paskiem
5.II Kyu niebieski pas z dwoma czarnym paskami
5.III Kyu niebieski pas z trzema czarnym paskami
4.I Kyu fioletowy pas z jednym czarnym paskiem
4.II Kyu fioletowy pas z dwoma czarnymi paskami
4.III Kyu fioletowy pas z trzema czarnymi paskami

9.I Kyu

KIHON
Musubi Dachi
Hachiji Dachi
Zenkutsu Dachi
Oi Zuki w Zenkutsu Dachi
Gedan Barai w Zenkutsu Dachi 

ĆWICZENIA
Przysiady - 15 razy. 
Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 5 razy. 

Błędy, które nie powinny się pojawić:
Ugięta noga tylna w Zenkutsu Dachi.
Ukłon Tachi Rei w rozkroku. 

9.II Kyu
3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 9.I Kyu


KIHON
Gedan Barai w Kiba Dachi 
Oi Zuki w Zenkutsu Dachi 
Age Uke w Zenkutsu Dachi 
Soto Uke w Zenkutsu Dachi 
Mae Geri w Zenkutsu Dachi 

KUMITE
Gohon Kumite: atak: Chudan Oi Zuki, obrona: Soto Uke 
(obaj partnerzy w pozycji Zenkutsu Dachi, 5 ataków i bloków) 

ĆWICZENIA
Przewrót w przód. 
Przysiady - 15 razy. 
Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 10 razy. 

ZNACZENIE SŁÓW
Hajime
Yame 
Hidari 
Migi 
Zenkutsu Dachi 
Mae Ceri 
Age Uke 
Soto Uke 
Oi Zuki 
sposób zawiązywania pasa "Obi"

Błędy, które nie powinny się pojawić:
Uniesienie pięty w Zenkutsu Dachi. 
W Age Uke wyprostowana ręka blokująca.

9.III Kyu 
3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 9.II Kyu


KIHON
Oi Zuki w Zenkutsu Dachi 
Age Uke w Zenkutsu Dachi 
Soto Uke w Zenkutsu Dachi 
Uchi Uke w Zenkutsu Dachi 
Gedan Barai w Zenkutsu Dachi 
Mae Geri w Zenkutsu Dachi 

KATA
Taikyoku Shodan 

KUMITE
Gohon Kumite 

ĆWICZENIA
Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 15 razy. 
W leżeniu tyłem przenoszenie nóg za głowę ("nakrywki") - 5 razy. 

ZNACZENIE SŁÓW
Jodan 
Chudan 
Gedan 
Obi 
Karate Gi 
pokazać: Seiken, Shuto 
kto to jest Sensei? 

Błędy, które nie powinny się pojawić:
Pięść w bloku Soto Uke i Uchi Uke powyżej barków. 
Pięść w Hikite nie przylega do boku. 
Kontratak w Gohon Kumite za daleko od partnera.

8.I Kyu 
4 miesiące od momentu zdania egzaminu na 9.III Kyu


KIHON
Oi Zuki w Zenkutsu Dachi 
Age Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Soto Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Gedan Barai + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Mae Geri w Zenkutsu Dachi

KATA
Taikyoku Nidan

KUMITE
Gohon Kumite 

ĆWICZENIA
Mostek - 2 razy. 
W leżeniu tyłem równoczesne unoszenie nóg i tułowia ("scyzoryki") - 6 razy. 
W siadzie prostym skłony głową do kolan - 2 razy.

ZNACZENIE SŁÓW
Zawartych w Kihon na 8.I Kyu 
Kto to jest Sempai? 
Kim był Gichin Funakoshi? 

Błędy, które nie powinny się pojawić:
Blok w kombinacji z Gyaku Zuki wykonany niewłaściwą ręką. 
Kontratak Gyaku Zuki w Gohon Kumite wykonany niewłaściwą ręką, tj. Oi Zuki. 
Brak powrotu podudzia po kopnięciu Mae Geri. 
Niedostateczne ściągnięcie pięści do Hikite. 
Patrzenie pod nogi w Gohon Kumite. 

 

8.II Kyu 
3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 8.I Kyu


KIHON
Oi Zuki w Zenkutsu Dachi 
Age Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Soto Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Uchi Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Gedan Barai w Kiba Dachi 
Mae Geri w Zenkutsu Dachi 
Yoko Geri Keage w Kiba Dachi

KATA
Taikyoku Sandan

KUMITE
Gohon Kumite 

ĆWICZENIA
Przewrót w tył - 2 razy. 
Mae Geri z przysiadu - 10 razy.

ZNACZENIE SŁÓW
Zawartych w Kihon na 8.II Kyu 
Opisać po kolei techniki z Kata Taikyoku Shodan

Błędy, które nie powinny się pojawić:
W Kiba Dachi ciężar ciała przeniesiony na jedną nogę. 
Kiai w Kata wykonane w niewłaściwym momencie lub jego brak. 
W Mae Geri noga nie wyprostowana do końca.

8.III Kyu 
3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 8.II Kyu


KIHON
Oi Zuki w Zenkutsu Dachi 
Age Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Soto Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Uchi Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Gedan Barai + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Shuto Uke w Kokutsu Dachi 
Mae Geri w Zenkutsu Dachi 
Yoko Geri Keage w Kiba Dachi 
Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi

KATA
Heian Shodan

KUMITE
Gohon Kumite 

ĆWICZENIA
Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 20 razy. 
Przerzut bokiem ("gwiazda") - 3 razy. 
Skoki w przysiadzie ("żabki")- 10 m.

ZNACZENIE SŁÓW
Znaczenie słów zawartych w Kihon na 8.III Kyu 
Pokazać i podać polskie nazwy: Seiken, Uraken, Chusoku, Nukite, Shuto, Haito 
Data ur. i śmierci twórcy współczesnego Karate

Błędy, które nie powinny się pojawić:
Atak Oi Zuki wykonany poza osią ciała, z boku. 
Zgięty nadgarstek w Shuto Uke. 
Unoszenie bioder i pozycji do góry podczas zmiany pozycji. 
Pięść nie zaciśnięta do końca.

7.I Kyu 
3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 8.III Kyu


KIHON
Oi Zuki w Zenkutsu Dachi 
Soto Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Uchi Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Shuto Uke w Kokutsu Dachi 
Mae Geri w Zenkutsu Dachi 
Mae Ren Geri w Zenkutsu Dachi 
Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi

KATA
Heian Shodan 

KUMITE
Gohon Kumite 

ĆWICZENIA
Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 20 razy. 
W leżeniu tyłem przenoszenie nóg za głowę ("nakrywki") - 10 razy. 
Wymachy nogą w przód i w bok na wysokość Jodan.

ZNACZENIE SŁÓW
Liczebniki od 1-10 po japońsku 
Opisać trzy podstawowe pozycje Zenkutsu Dachi, Kokutsu Dachi, Kiba Dachi 
Opisać pięć podstawowych części dłoni

Błędy, które nie powinny się pojawić:
Niewłaściwe ułożenie stopy w Kokutsu Dachi. 
Zbyt wolne wykonanie techniki Mae Ren Geri. 
Zbyt głośny wydech podczas wykonywania technik. 
Niewłaściwy Enbusen Kata Heian Shodan. 
Stopa w Mae Geri nie ustawiona do Chusoku.

7.II Kyu 
3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 7.I Kyu


KIHON
Oi Zuki w Zenkutsu Dachi 
Age Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Soto Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Gedan Barai + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Uchi Uke w Kokutsu Dachi 
Mae Geri Jodan w Zenkutsu Dachi 
Yoko Geri Keage w Kiba Dachi 
Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi

KATA
Taikyoku Sandan 
Heian Shodan 

KUMITE
Gohon Kumite 

ĆWICZENIA
Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 25 razy. 
Podskoki w przysiadzie ("żabki") - 20 m. 

ZNACZENIE SŁÓW
Zawartych w Kihon na 7.II Kyu 
Opisać techniki z Kata Heian Shodan 

Błędy, które nie powinny się pojawić:
Brak równowagi w Jodan Mae Geri. 
Wyprostowana przednia noga w Kokutsu Dachi. 
Stopa w Yoko Geri nie ustawiona w Sokuto. 
Atak w Gohon Kumite nie dochodzi do przeciwnika, zbyt duży dystans. 
Brak pracy bioder w kombinacji blok + kontratak Gyaku Zuki.

7.III Kyu 
3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 7.II Kyu


KIHON
Oi Zuki w Zenkutsu Dachi 
Age Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Soto Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Uchi Uke + Kizami Zuki + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Shuto Uke/Kokutsu Dachi + Gyaku Nukite/Zenkutsu Dachi 
Uraken Uchi w Zenkutsu Dachi 
Mae Geri w Zenkutsu Dachi 
Mae Ren Geri - Chudan/Jodan (z międzykrokiem) w Zenkutsu Dachi 
Yoko Geri Keage w Kiba Dachi 
Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi 
Mawashi Geri w Zenkutsu Dachi 

KATA
Heian Nidan 

KUMITE
Gohon Kumite 

ĆWICZENIA
Przewrót w przód z rozbiegu. 
W siadzie rozkrocznym skłon głową do podłogi.

ZNACZENIE SŁÓW
Zawartych w Kihon na 7.III Kyu 
Podstawowe wiadomości dotyczące klubu, w którym ćwiczy egzaminowany 

Błędy, które nie powinny się pojawić:
Kizami Zuki wykonane bez wyprostu ręki. 
W Kiba Dachi za duży przekrok stóp. 
W Nukite nie ugięty kciuk. 
W Gohon Kumite atak i kontratak bez Kiai. 
W Kata Heian Nidan blok Gyaku Uchi Uke bez głębokiego skrętu bioder.

6.I Kyu 
3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 7.III Kyu


KIHON
Ren Zuki w Zenkutsu Dachi 
Age Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Uchi Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Shuto Uke/Kokutsu Dachi + Gyaku Tate Nukite/Zenkutsu Dachi 
Uraken Uchi w Kiba Dachi 
Shuto Uchi w Kiba Dachi 
Mae Geri w Zenkutsu Dachi 
Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi 
Mawashi Geri w Zenkutsu Dachi

KATA
Taikyoku Shodan 
Heian Nidan 

KUMITE
Gohon Kumite 

ĆWICZENIA
Przewrót w przód z przeskokiem przez klęczącego partnera. 
Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 30 razy. 
Wymachy nogą w przód, w bok i w tył na wysokość Jodan.

ZNACZENIE SŁÓW
Zawartych w Kihon na 6.I Kyu 
Wymienić i w skrócie opisać trzy dalekowschodnie sztuki walki 

Błędy, które nie powinny się pojawić:
Brak szybkiego powrotu ręki w Uraken Uchi. 
Za wolny rytm wykonania Ren Zuki. 
W Mawashi Geri kopnięcie z pochyleniem tułowia. 
Kolano skierowane do wewnątrz w pozycji Zenkutsu Dachi. 

6.II Kyu 
3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 6.I Kyu


KIHON
Sanbon Zuki w Zenkutsu Dachi 
Age Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Uchi Uke/Kokutsu Dachi + Gyaku Zuki/Zenkutsu Dachi 
Shuto Uke/Kokutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Kokutsu Dachi + Gyaku Nukite/Zenkutsu Dachi 
Shuto Uchi w Kiba Dachi 
Yoko Enpi Uchi w Kiba Dachi 
Mae Ren Geri - Chudan/Jodan w Zenkutsu Dachi 
Yoko Geri Keage Jodan w Kiba Dachi 
Mawashi Geri w Zenkutsu Dachi 
Ura Mawashi Geri w Zenkutsu Dachi 

KATA
Taikyoku Sandan 
Heian Nidan 

KUMITE
Kihon Ippon Kumite: 2 ataki ręczne i 2 ataki nożne, blok i kontratak dowolny. 

ĆWICZENIA
Mostek - 2 razy. 
Przewrót w przód i w tył. 
Mae Geri z przysiadu - 20 razy. 
Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 30 razy. 

ZNACZENIE SŁÓW
Zawartych w Kihon na 6.II Kyu 
Podstawowe informacje o Polskim Związku Karate 
Co oznacza nazwa Karate?

Błędy, które nie powinny się pojawić:
Brak przestawienia stóp i przeniesienia ciężaru ciała z pozycji Kokutsu Dachi do Zenkutsu Dachi, w kombinacjach. 
Podnoszenie się do góry podczas wykonywania kombinacji 
Nie zaciśnięta pięść w Hikite przy Shuto Uchi. 
Kolano w Mawashi Geri poprowadzone dołem zamiast bokiem.

6.III Kyu 
3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 6.II Kyu


KIHON
Sanbon Zuki w Zenkutsu Dachi 
Age Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Uchi Uke + Kizami Zuki + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Soto Uke + Kizami Uraken Uchi + Gyaku Nukite w Zenkutsu Dachi 
Shuto Uke/Kokutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Kokutsu Dachi + Gyaku Nukite/Zenkutsu Dachi 
Shuto Uchi 
Yoko Enpi Uchi 
Mae Geri w Zenkutsu Dachi 
Mae Ren Geri w Zenkutsu Dachi 
Yoko Geri Keage 
Yoko Geri Kekomi 
Mawashi Geri w Zenkutsu Dachi 
Ura Mawashi Geri w Zenkutsu Dachi 
Shiho Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi

KATA
Heian Sandan 

KUMITE
Kihon Ippon Kumite 

ĆWICZENIA
Podskoki w przysiadzie ("żabki") - 20 m. 
Wymach nogą w przód, w bok i w tył na poziom Jodan. 
Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 30 razy. 
W siadzie rozkrocznym skłon głową do podłogi.

ZNACZENIE SŁÓW
Zawartych w Kihon na 6.III Kyu 
Pokazać i podać nazwy japońskie 10 części ciała, którymi wykonujemy uderzenia 
Krótki życiorys Gichin'a Funakoshi'ego 

Błędy, które nie powinny się pojawić:
Dodatkowa technika Teisho Uke w kombinacji Shiho Gyaku Zuki. 
Kopnięcie prostą nogą w Ura Mawashi Geri. 
Niewłaściwe wykończenie technik. 
Niewłaściwe ustawienie stóp przy technikach nożnych. 
Niewłaściwe unoszenie kolana w technikach nożnych.

5.I Kyu 
3 miesiące od zdania egzaminu na 6.III Kyu


KIHON
Sanbon Zuki w Zenkutsu Dachi 
Age Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Uchi Uke + Kizami Zuki + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Soto Uke + Kizami Uraken Uchi + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Shuto Uke/Kokutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Kokutsu Dachi + Gyaku Nukite/ Zenkutsu Dachi 
Shuto Uchi w Zenkutsu Dachi 
Mae Geri w Zenkutsu Dachi 
Yoko Geri Keage w Kiba Dachi 
Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi 
Mawashi Geri w Zenkutsu Dachi 
Ura Mawashi Geri w Zenkutsu Dachi 
Shiho Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 

KATA
Heian Shodan + Bunkai 
Heian Sandan 

KUMITE
Kihon Ippon Kumite 

ĆWICZENIA
W leżeniu tyłem przenoszenie nóg za głowę ("nakrywki") - 10 razy. 
Przewrót w przód przez klęczącego partnera. 
Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 30 razy. 
Mae Geri z przysiadu - 20 razy. 

ZNACZENIE SŁÓW
Różnice między stylami Karate 
Co to jest Zen? 

Błędy, które nie powinny się pojawić:
W Sanbon Kumite nie przestrzegany poziom i cel ataku. 
Złe prowadzenie środka ciężkości ciała: unoszenie się i opadanie, zbyt szerokie chodzenie w pozycjach. 
Złe użycie bioder. 
Niepewna pozycja. 

5.II Kyu 
4 miesiące od zdania egzaminu na 5.I Kyu


KIHON
Sanbon Zuki w Zenkutsu Dachi 
Age Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Uchi Uke/Kokutsu Dachi + Gyaku Zuki/Zenkutsu Dachi 
Soto Uke/Zenkutsu Dachi + Yoko Enpi Uchi/Kiba Dachi 
Shuto Uke/Kokutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Kokutsu Dachi + Gyaku Nukite/ Zenkutsu Dachi 
Shuto Uchi w Zenkutsu Dachi 
Mae Ren Geri w Zenkutsu Dachi 
Yoko Geri Keage w Kiba Dachi 
Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi 
Mawashi Geri w Zenkutsu Dachi 
Ura Mawashi Geri w Zenkutsu Dachi 
Ushiro Geri w Zenkutsu Dachi 
Shiho Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 

KATA
Heian Nidan 
Heian Sandan

KUMITE
Kihon Ippon Kumite 

ĆWICZENIA
W leżeniu tyłem wznos tułowia - 20 razy 
Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 20 razy 
W leżeniu tyłem przenoszenie nóg za głowę ("nakrywki") - 10 razy 
Przerzut bokiem ("gwiazda") - 4 razy 
Przewrót w tył - 2 razy 

ZNACZENIE SŁÓW
Zawartych w Kihon na 5.II Kyu 
Podstawowe komendy sędziowskie 
Rodzaje zawodów Karate 

Błędy, które nie powinny się pojawić:
Złe oddychanie. 
Zła koordynacja w czasie poruszania się. 
Zatrzymywany, nie rytmiczny (nie płynny) ruch technik. 
Złe lub niewystarczająco niskie, położenie punktu ciężkości w pozycjach. 
Nie zwracanie uwagi na rozróżnianie środka ciężkości w poszczególnych pozycjach, np. Kokutsu Dachi i Zenkutsu Dachi.

 

5.III Kyu 
3 miesiące od zdania egzaminu na 5.II Kyu


KIHON
Sanbon Zuki w Zenkutsu Dachi 
Age Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Uchi Uke + Gyaku Enpi Uchi w Zenkutsu Dachi 
Soto Uke + Yoko Enpi Uchi + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Shuto Uke/Kokutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Kokutsu Dachi + Gyaku Zuki/Zenkutsu Dachi 
Haito Uchi w Zenkutsu Dachi 
Mae Geri w Zenkutsu Dachi 
Kizami Mae Geri + Mae Geri w Zenkutsu Dachi 
Yoko Geri Keage w Kiba Dachi 
Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi 
Mawashi Geri w Zenkutsu Dachi 
Ushiro Geri w Zenkutsu Dachi 
Mae Geri + Mawashi Geri (z przekrokiem) w Zenkutsu Dachi 
Shiho Uraken Uchi w Zenkutsu Dachi

KATA
Heian Yodan 

KUMITE
Kihon Ippon Kumite

ZNACZENIE SŁÓW
Hansoku Chui 
Mubobi 
Shikkaku 
Shitei Kata 
Torimasen 
Mienai 
Aiuchi 
Kiken 
Shobu Sanbon Hajime 
Atenai Yoni 
Moto No Ichi 
Shobu Hajime 
Hachimaki 

Błędy, które nie powinny się pojawić:
Niejednoczesne zakończenie ruchów: rąk, tułowia i nóg. 
Podczas wykonywania technik z partnerem niewłaściwy dystans w technikach spowodowany złą pracą tułowia. 
Brak rozluźnienia w końcowej fazie techniki. 
Niewłaściwe napięcie - Kime. 
Niewłaściwy dystans w czasie ćwiczeń z partnerem. 

4.I Kyu 
3 miesiące od zdania egzaminu na 5.III Kyu


KIHON
Sanbon Zuki w Zenkutsu Dachi 
Age Enpi Uchi w Zenkutsu Dachi 
Kizami Zuki + Oi Zuki w Zenkutsu Dachi 
Yoko Enpi Uchi/Kiba Dachi + Gyaku Zuki/Zenkutsu Dachi 
Shuto Uke/Kokutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Kokutsu Dachi + Gyaku Zuki/Zenkutsu Dachi 
Haito Uchi w Zenkutsu Dachi 
Mae Geri w Zenkutsu Dachi 
Yoko Geri Keage 
Yoko Geri Kekomi 
Mawashi Geri w Zenkutsu Dachi + Ura Mawashi Geri w Zenkutsu Dachi 
Ushiro Geri w Zenkutsu Dachi 
Shiho Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Morote Uchi Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Mae Geri + Mawashi Geri (tą samą nogą) w Zenkutsu Dachi 

KATA
Heian Nidan + Bunkai 
Heian Yodan 

KUMITE
Kihon Ippon Kumite (kontratak Uchi lub Geri) 

ZNACZENIE SŁÓW
Opisać wszystkie techniki Kata Heian Nidan 
Opisać różne formy Kumite 

Błędy, które nie powinny się pojawić:
Utrata równowagi przy obrotach tułowia i przy obrotowych technikach nożnych. 
Niewłaściwa prędkość poszczególnych faz prezentowanych technik. 
Utrata siły bioder przy zmianie z bloku na kontratak. 

4.II Kyu 
3 miesiące od zdania egzaminu na 4.I Kyu


KIHON
Sanbon Zuki w Zenkutsu Dachi 
Age Uke + Age Enpi Uchi w Zenkutsu Dachi 
Uchi Uke + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Soto Uke + Uraken Uchi + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Kizami Mae Geri + Mae Geri w Zenkutsu Dachi 
Mawashi Shuto Uchi + Gyaku Haito Uchi w Zenkutsu Dachi 
Mae Geri w Zenkutsu Dachi 
Yoko Geri Keage 
Yoko Geri Kekomi 
Mawashi Geri w Zenkutsu Dachi 
Ura Mawashi Geri w Zenkutsu Dachi 
Ushiro Geri w Zenkutsu Dachi 
Mawashi Geri + Ushiro Geri (z międzykrokiem) w Zenkutsu Dachi 
Shiho Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Shiho Enpi Uchi w Zenkutsu Dachi 

KATA
Heian Sandan + Bunkai 
Heian Yodan 

KUMITE
Kihon Ippon Kumite (kontratak Uchi lub Geri) 

ZNACZENIE SŁÓW
Opisać wszystkie techniki Kata Heian Sandan 

Błędy, które nie powinny się pojawić:
Zły dystans przy ćwiczeniach z partnerem. 
Niewłaściwy rytm Kata. 
Zła koordynacja w napinaniu mięśni w końcowej fazie ruchu. 
Brak kontroli siły uderzenia przy treningu z partnerem. 

4.III Kyu 
3 miesiące od zdania egzaminu na 4.II Kyu


KIHON
Sanbon Zuki w Zenkutsu Dachi 
Age Uke + Gyaku Zuki + Age Enpi Uchi w Zenkutsu Dachi 
Uchi Uke + Kizami Zuki + Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Soto Uke/Zenkutsu Dachi + Yoko Enpi Uchi/Kiba Dachi + Uraken Uchi w Zenkutsu Dachi 
Shuto Uke/Kokutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Zenkutsu Dachi 
Mawashi Shuto Uchi + Gyaku Haito Uchi w Zenkutsu Dachi 
Mae Geri w Zenkutsu Dachi 
Yoko Geri Keage 
Yoko Geri Kekomi 
Mawashi Geri w Zenkutsu Dachi + Ura Mawashi Geri w Zenkutsu Dachi 
Ushiro Geri w Zenkutsu Dachi 
Mawashi Geri/Ushiro Geri (z międzykrokiem) w Zenkutsu Dachi 
Shiho Gyaku Zuki w Zenkutsu Dachi 
Shiho Enpi Uchi

KATA
Heian Godan

KUMITE
Kihon Ippon Kumite (kontratak Uchi lub Geri)

ZNACZENIE SŁÓW
Opisać wszystkie techniki kata Heian Yodan 
Błędy, które nie powinny się pojawić:
Niewłaściwe ułożenie ciała podczas treningu z partnerem. 
Brak obrony przy ataku i kontrataku. 
Słaba kondycja.

 

Dorośli

Wymagania egzaminacyjne dla dorosłych (od 14 lat)

Stopnie nadawane dorosłym (od 14 lat).
9 Kyu biały pas 
8 Kyu żółty pas 
7 Kyu pomarańczowy pasm 
6 Kyu zielony pas 
5 Kyu niebieski pas 
4 Kyu niebieski pas 
3 Kyu brązowy pas 
2 Kyu brązowy pas 
1 Kyu brązowy pas 

9 Kyu 

KIHON
Oi Zuki 
Age Uke 
Soto Uke 
Uchi Uke 
Gedan Barai 
Mae Geri

KATA
Taikyoku Shodan

KUMITE
Gohon Kumite 

8 Kyu 

KIHON
Oi Zuki 
Age Uke / Gyaku Zuki 
Soto Uke / Gyaku Zuki 
Uchi Uke / Gyaku Zuki 
Gedan Barai / Gyaku Zuki 
Shuto Uke 
Mae Geri 
Yoko Geri Keage 
Yoko Geri Kekomi

KATA
Heian Shodan 

KUMITE
Gohon Kumite 

7 Kyu 

KIHON
Oi Zuki 
Age Uke / Gyaku Zuki 
Soto Uke / Gyaku Zuki 
Uchi Uke / Gyaku Zuki 
Shuto Uke / Gyaku Zuki 
Uraken Uchi 
Mae Geri 
Mae Ren Geri Chudan / Jodan (z międzykrokiem) 
Yoko Geri Keage 
Yoko Geri Kekomi 
Mawashi Geri 

KATA
Heian Nidan 

KUMITE
Gohon Kumite 

 

6 Kyu 

KIHON
Sanbon Zuki 
Age Uke / Gyaku Zuki 
Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Nukite 
Soto Uke / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Zuki 
Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite 
Shuto Uchi 
Yoko Empi Uchi 
Mae Geri 
Mae Ren Geri (z międzykrokiem) 
Yoko Geri Keage 
Yoko Geri Kekomi 
Mawashi Geri 
Ura Mawashi Geri 
Shiho Gyaku Zuki

KATA
Heian Sandan 

KUMITE
Kihon Ippon Kumite 

5 Kyu

KIHON
Sanbon Zuki 
Age Uke / Gyaku Zuki 
Uchi Uke / Gyaku Empi Uchi 
Soto Uke / Yoko Empi Uchi / Gyaku Zuki 
Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite 
Haito Uchi 
Mae Geri 
Kizami Mae Geri / Mae Geri 
Yoko Geri Keage 
Yoko Geri Kekomi 
Mawashi Geri 
Ura Mawashi Geri 
Ushiro Geri 
Mae Geri / Mawashi Geri (z międzykrokiem) 
Shiho Uraken Uchi

KATA
Heian Yodan 

KUMITE
Kihon Ippon Kumite 

4 Kyu

KIHON
Sanbon Zuki 
Age Uke / Gyaku Zuki / Age Empi Uchi 
Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki 
Soto Uke / Yoko Empi Uchi / Uraken Uchi 
Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite 
Mawashi Shuto Uchi / Gyaku Haito Uchi 
Mae Geri 
Yoko Geri Kekomi 
Mawashi Geri 
Ura Mawashi Geri 
Ushiro Geri 
Mawashi Geri / Ushiro Geri (z międzykrokiem) 
Shiho Gyaku Zuki 
Shiho Empi Uchi

KATA
Heian Godan

KUMITE
Kihon Ippon Kumite (kontratak Uchi lub Geri) 

3 Kyu 

KIHON
Sanbon Zuki 
Age Uke / Gyaku Zuki / Age Empi Uchi 
Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki 
Soto Uke / Yoko Empi Uchi / Uraken Uchi / Gyaku Empi Uchi 
Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite / Uraken Uchi / Gyaku Empi Uchi 
Sanbon Mae Geri 
Yoko Geri Keage / Yoko Geri Kekomi (tą samą nogą) 
Mawashi Geri / Yoko Geri Kekomi 
Ura Mawashi Geri 
Ushiro Geri 
Shiho Gyaku Zuki 
Shiho Uchi 
Shiho Geri

KATA
Tekki Shodan 

KUMITE
Jiyu Ippon Kumite 

2 Kyu 

KIHON

Sanbon Zuki 
Age Uke / Gyaku Zuki / Kizami Zuki 
Uchi Uke / Gyaku Empi Uchi / Kizami Uraken Uchi 
Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Empi Uchi 
Sanbon Mae Geri 
Kizami Mawashi Geri / Mawashi Geri 
Ura Mawashi Geri / Mawashi Geri / Yoko Geri (tą samą nogą) 
Ushiro Geri / Mawashi Geri (tą samą nogą) 
Yoko Geri / Uraken Uchi / Gyaku Zuki 
Shiho Uchi 
Shiho Geri 

KATA
Bassai Dai 

KUMITE
Jiyu Ippon Kumite 

1 Kyu 

KIHON
Oi Zuki (do przod i do tyłu) 
Sanbon Zuki (do przod i do tyłu) 
Kombinacja wybrana przez egzaminatora 
Mae Geri Chudan / Jodan (tą samą nogą) 
Sanbon Mae Geri 
Yoko Geri Keage / Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi (z przejściem) 
Mawashi Geri Chudan / Jodan (tą samą nogą) 
Ura Mawashi Geri Chudan / Jodan (tą samą nogą) 
Ushiro Geri Chudan / Jodan (tą samą nogą) 
Mae Geri / Yoko Geri / Mawashi Geri / Ushiro Geri / Ura Mawashi Geri 
Shuto Uchi / Haito Uchi 
Shiho Geri 

KATA
jedno z kata: Kanku Dai, Jion, Enpi, Hangetsu 

KUMITE
Jiyu Ippon Kumite (kontratak Uchi, Geri), Jiyu Kumite