Łącza do znajomych

Białostocki Klub Karate www.bkkarate.pl
Inowrocławski Klub Karate www.ikskarate.com
Piotr Witkowski www.piotrwitkowski.com
Arkadiusz Padniewski www.karatepadniewski.prv.pl