Walne Zgromadzenie Klubu

Zarząd Toruńskiego Klubu Karate-do "RONIN" zaprasza wszystkich członków Klubu na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19-11-2013 w Zespole Szkół nr 6 w Toruniu przy ul. Dziewulskiego 41 o godz. 19:30.

Program Walnego Zgromadzenia

  1. Sprawozdanie Zarządu w sprawie rejestracji zmian w Statucie Towarzystwa
  2. Weryfikacja listy członków Towarzystwa
  3. Wolne głosy i wnioski

Wszystkich zainteresowanych naszym Klubem gorąco zapraszam.

Prezes Klubu
Adam Bandurski