SP35: Przełożenie treningu czwartkowego 18.10 na piątek 19.10

Dotyczy tylko Szkoły Podstawowej nr 35.

Ze względu na nieobecność w dniach 17-18 październik jestem zmuszony przełożyć trening czwartkowy (18 październik) na piątek (19 październik). Godziny treningu pozostają bez zmian.

Dotyczy to tylko treningu dnia 18.10, ogólny plan zajęć we wtorek i czwartek jest cały czas obowiązujący.

Mam nadzieję, że powyższa zmiana nie zakłóci Państwa planów.