Mistrzostwa Ziemi Dobrzyńskiej w Karate o Puchar Wójta Gminy Obrowo

 

REGULAMIN ZAWODÓW

 

MISTRZOSTWA ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W KARATE

o Puchar Wójta Gminy Obrowo

2016

 

Organizator:              Toruński Klub Karate-Do „RONIN”
                                     Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Brzozówce
                                     Urząd Gminy Obrowo

Cel zawodów:            wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach,
                                    popularyzacja idei Karate, promocja Gminy Obrowo poprzez sport

Termin i miejsce zawodów: 11 grudnia 2016 r. Zespół Szkół w Brzozówce przy ul. Szkolnej, 81-123 Dobrzejewice

Nagrody:                    puchary, medale, dyplomy.

Opłaty startowe:       konkurencje indywidualne 45,00 zł, konkurencje drużynowe 70,00 zł

Przepisy:                    zawody przeprowadzone zostaną wg przepisów WKF, o wieku zawodnika
                                    decyduje pełna data urodzenia.

Kata:

 • W kategoriach dla początkujących zawodnicy wykonują  Kihon : do przodu oi-zuki w ZKD do tyłu gedan barai w ZKD po 5 przejść z każdą techniką.
 • W kategoriach 8 lat i młodsi, 9 lat, 10 i 11 lat można wykonywać dowolne kata, kata zawodnicy wykonują równolegle,
 • 12-13 lat - w każdej rundzie inne kata,
 • w pozostałych kategoriach przepisy WKF

Czas walk:

 • fantom 20 sek,
 • 8 lat i młodsi, 9 lat - 60 sek,
 • 10, 11, 12-13 lat - 90 sek,
 • pozostali wg przepisów WKF.

Dopuszczamy możliwość startu jednego zawodnika w wielu konkurencjach, jednak we wszystkich klasyfikacjach punktowych (medalowych), brane będą pod uwagę tylko punkty (medale) zdobyte w konkurencjach zgodnych z wiekiem i wagą zawodnika. W przypadku gdy zawodnik nie przystępuje do startu w swojej konkurencji, punkty nie są naliczane.

Ochrona:                    obowiązkowe ochraniacze na zęby, napięstniki i ochraniacze na golenie i
                                    stopy koloru niebieskiego i czerwonego, ochraniacze na korpus, maski,
                                    zgodne z przepisami PZK (WKF).

Protesty: Pisemnie na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł.

Warunki udziału:

 • aktualne badania lekarskie
 • ubezpieczenie NW
 • uiszczenie opłaty startowej
 • potwierdzenie stopnia (BUDO-PASS lub dyplom)

Postanowienia końcowe:

 • organizator zastrzega sobie możliwość łączenia konkurencji w przypadku małej frekwencji
 • dopisanie do list startowych dokonywane w trakcie zawodów jest odpłatne - 10,00 zł / osobo-konkurencja.

Zgłoszenia do dnia 07.12.2016 r. godz. 22.00 na adres e-mail: zawody@ronin.torun.pl

Program zawodów:

 • 07.12.2016 r godz. 2200 zamknięcie list startowych i losowanie
 • 11.12.2016 r. 0800 - 0900 - przyjazd ekip
 • 0900 - 0930 - przyjmowanie opłat startowych, weryfikacja zawodników
 • 0930 - odprawa sędziów i kierowników ekip
 • 1000 - rozpoczęcie zawodów

Konkurencje:

Konkurencje drużynowe – kata drużynowe

Kata drużynowe dziewcząt:

9 lat i młodsze
10 - 11 lat
12 - 13 lat młodziczki
14 - 15 lat juniorki młodsze
16 - 17 lat juniorki

Kata drużynowe chłopców:

9 lat i młodsi
10 - 11 lat
12 - 13 lat młodzicy
14 - 15 lat juniorzy młodsi
16 - 17 lat juniorzy

 

Konkurencje indywidualne dla początkujących Kihon

Dziewczęta - kata indywidualne:

8 lat i młodsze białe pasy
9 lat białe pasy
10 lat białe pasy

 

Chłopcy - kata indywidualne:

8 lat i młodsi białe pasy
9 lat białe pasy
10 lat białe pasy

 

Konkurencje indywidualne dla zaawansowanych - kata:

Kata dziewcząt:

8 lat i młodsze
9 lat
10 lat
11 lat
12 - 13 lat młodziczki
14 - 15 lat juniorki młodsze
16 - 17 lat juniorki

Kata chłopców:

8 lat i młodsi
9 lat
10 lat
11 lat
12 - 13 lat młodzicy
14 - 15 lat juniorzy młodsi
16 - 17 lat juniorzy

Konkurencje indywidualne kata dla seniorów (stopnie uczniowskie)

Panie: + 30 lat

Panowie: + 30 lat

Konkurencje indywidualne - kumite:

Kumite dziewcząt:

Fantom 8 lat i młodsze (punktacja nie jest liczona w tej konkurencji)
Kumite dziewcząt 8 lat i młodsze open
Kumite dziewcząt 9 lat open
Kumite dziewcząt 10 lat: – 25 kg, + 25 kg
Kumite dziewcząt 11 lat: -35, -40, +40
Kumite młodziczek 12-13 lat: -40, -50, +50
Kumite juniorek młodszych 14-15 lat: -47, -54, +54
Kumite juniorek 16-17 lat: -48, -53, -59, +59

Kumite chłopców:

Fantom 8 lat i młodsi (punktacja nie jest liczona w tej konkurencji)
Kumite 8 lat i młodsi open
Kumite 9 lat open
Kumite 10 lat: -25 kg, - 30 kg, + 30 kg
Kumite 11 lat: -35, -40, +40
Kumite młodzików 12-13 lat: -45, -50, -55, +55
Kumite juniorów młodszych 14-15 lat: -52, -57, -63, -70 , +70
Kumite juniorów 16-17 lat : -55, -61, -68, -76, +76

Noclegi:

Organizator nie zapewnia noclegów. Prosimy o dokonywanie rezerwacji we własnym zakresie. Tanie noclegi dostępne m. in. www.fort.torun.pl

Dodatkowe informacje:
Adam Bandurski - prezes klubu
502 762 598, ronin-torun@tlen.pl