Aktualizacja regulaminu

Ze względu na pytania odnośnie punktacji w pokrywających się konkurencjach Fantom i Kumite informujemy, że konkurencje Fantom nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu punktacji.

Nowy regulamin jest dostępny na podstronie Mistrzostw: http://ronin.torun.pl/mistrzostwa-ziemi-dobrzynskiej-w-karate-o-puchar-wojta-gminy-obrowo